taromistii

Norme

Pagina 5 din 10 Înapoi  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Urmatorul

In jos

Norme - Pagina 5 Empty Norme

Mesaj Scris de Calin la data de Dum 24 Mai - 17:51

Rezumarea primului mesaj :

Mai stiti ceva despre aparitia Normelor ?!

Calin

Mesaje : 11
Data de inscriere : 06/02/2013
Varsta : 64
Localizare : Bucuresti
Joburi/Distractii : pilot

Sus In jos


Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 8:09

Important  este   continutul  cererii  nu  titlul

Puneti  titlul  din cerere   si  sub  el adaugati  pt  completare  a  cererii  depuse  in  data...   de   cu  nr   de....

O   sa  vedem  la  ghiseu   cind  mergem
Relax
Luati  o  cerere  cu  voi  si  o  completati  acolo  nu   va  mai  stresati   de  titlul  cererii.
------
juridic e f. important
O cerere de mina rezolva problema.
" va rog adaugati la cererea Nr.... din data...... adeverinta Nr din data.... la dosarul (numarul dosarul inscris pe talonul de pensie). Eventual adaugati un talon."

Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de cris la data de Mar 7 Iul - 8:49

Admin @ Citind legea, acolo se spune ca trebuie sa depunem cerere fara sa se precizeze ca trebuie ca cererea sa fie insotita de alte acte (adeverinta cu vechime si cuantum).


Este adevarat ca in lege nu se precizeaza, dar in normele de aplicare la art 3 (2) gasim precizarea:
(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită. 

Lucrurile se vor intampla cum sunt scrise in normele de aplicare si cum sunt interpretate de juristii lor. 


Incerc un raspuns pentru dna Ionescu, fara a contrazice ceea ce spune domnia sa.

(2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către Casa Natională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), c) şi e) şi va fi mentionat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia

ART. 42 Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă beneficiază de următoarele drepturi: 


a) salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele
colective şi/sau individuale de muncă pentru societătile comerciale şi prin grile de salarizare
pentru unitătile bugetare, în functie de nivelul pregătirii profesionale, licenta de zbor, calificările
obtinute, functia detinută la bordul aeronavei civile, complexitatea activitătii desfăşurate,
responsabilitătile acordate şi riscul asumat;


b) sporuri specifice activitătii de zbor, datorate conditiilor speciale de muncă existente în mediul
aerian, suprasolicitării psihice şi nervoase, stresului, zgomotului intens şi de lungă durată,
pericolului, nocivitătilor, radiatiilor şi radiatiilor cosmice, substantelor chimice toxice,
acceleratiilor şi vibratiilor, după cum urmează: spor de aviatie; spor pentru conditii speciale de
muncă; spor pentru conditii deosebite de muncă; spor pentru conditii grele de muncă; spor de
periculozitate; spor de radiatii şi radiatii cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de
conditii nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înăltime; spor de tratamente
aviochimice; spor de acrobatie. Aceste sporuri se aplică diferentiat, în functie de specificul
activitătii de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, şi pot
fi incluse în salariul de bază sau aşa cum va fi convenit în contractele colective şi/sau individuale
de muncă încheiate cu angajatorul;
 
c) spor de vechime în muncă stabilit conform legii;
 
e) indemnizatie orară de zbor sau indemnizatie pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe
categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe functii îndeplinite la bordul
aeronavei şi pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective
şi/sau individuale de muncă pentru societătile comerciale şi prin grile de salarizare pentru unitătile
bugetare;


Reiese de aici ca sporul de vechime este luat in calcul. 


Legea este facuta pentru viitor si se adreseaza tuturor celor care vor iesi la pensie de acum inainte, In aceeasi masura se adreseaza si celor care au iesit la pensie inainte de aparitia legii. 
Cei care vor iesi la pensie vor avea calculata pensia dupa veniturile reale pe care le-au avut in ultimele 12 luni de activitate.

cris

Mesaje : 69
Data de inscriere : 23/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Mar 7 Iul - 9:09

Buna ziua, 

Am depus deja prima cerere la casa de pensii, care a fost acceptata si am luat nr de inregistrare. 
Acum mai depunem una, in completarea primei cereri, am inteles si asta.
Ce-mi puteti spune insa despre cererea din norme, este o a treia cerere care trebuie depusa, sau care este treaba cu ea?

Multumesc.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 9:18

dl Dragos
depui  doar  o  a  2 a  cerere  fie  completare (vezi  la  ghiseu  ce  spun) sau  cea din norme
 Practic  faci una  din norme  si  acolo  adaugi  completare  la prima  cerere  depusa  daca   ajungi la un  raspuns  corect  de  la  functionar.
o  zi  buna.

Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Mar 7 Iul - 9:23

Multumesc pentru informare.
Ma puteti ajuta cu modelul oficial, cel din norme?
Un link sau un pdf pe email.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 9:28

C E R E R E

de înscriere la pensia de serviciu

conform    223 10 201   0 18>Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007

 

Nr. ...... din ............

   
 

Către
            CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII ..............................................
 

 

Subsemnatul(a) ......................................................, domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ..............................., nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ......................., la data de ..........., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de ..................... în localitatea ........................, judeţul ..................., fiul (fiica) lui ........................ şi al (a) ........................, pensionar pentru*) ...................................., prin Decizia nr. ............, solicit acordarea pensiei de serviciu, conform    223 10 201   0 18>Legii nr. 83/2015,  în calitate de:
- titular     
- urmaş după susţinătorul ........................................... decedat/ă la data de ................ având CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, dosar pensie nr. ..................
 

    În acest scop, depun următoarele acte **):
    - Adeverinţa-tip nr. .......... din ..................., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator    223 10 201   0 18>***);
    - Comunicarea nr. ......... din ..................., emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip****);
    - Decizia nr. ........ din ..................., care certifică pierderea totală a capacităţii de muncă şi care atestă cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, conform Legii nr. 83/2015;   223 10 201   0 18>
    - Decizia de pensie nr. ........... din ................... sau talonul de pensie;
    - alte acte necesare stabilirii pensiei.
   
Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de    223 10 201   0 18>Legea nr. 83/2015 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
 

 

              Data .....................                                                       Semnătura ...................

Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 9:32

aceste   sunt  cererile  de  al MM     vedeti   deferenta?Cerere pentru acordarea pensiei de serviciu conform
Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007   
Nr. _______ din ______________
Către
CASA JUDEŢEANĂ/LOCALĂ DE PENSII ___________________________
Subsemnatul(a),________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea ______________________, str.______________________, nr.___, bl.___, sc.___, et.___, ap.___, sect.___, judeţul_____________________, posesor al BI/CI seria___ nr.__________, eliberat de__________________, la data de______________, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut la data de____________ în localitatea___________________, judeţul___________________, fiul (fiica) lui_____________________ şi al (a)_____________________, pensionar pentru*_______________________, prin decizia nr.* ___________________, solicit înscrierea la pensie de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007, în calitate de titular / urmaş, începând cu luna/data ________________.
În acest scop depun următoarele acte **:

□  -    Adeverinţa-tip nr.______ din_________________, cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator în aplicarea prevederilor Legii***;
□  -    Comunicarea nr.______ din_________________, emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită Adeverinţa-tip****;
□  -    Decizia nr.______ din_________________, care certifică pierderea totală a capacităţii de muncă şi care să ateste cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă prevăzute de Lege;
□ -    Decizia de pensie nr. __________din__________, sau talonul de pensie;
□ -    Alte acte necesare stabilirii pensiei.
Între pensia din sistemul public pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 223/2007, optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
Data     SEMNĂTURA,
___________________________    ___________________
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 9:34

MT?Norme
C E R E R E

de înscriere la pensia de serviciu

conform    223 10 201   0 18>Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007

 

Nr. ...... din ............

   

 

Către
            CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII ..............................................
 

 

Subsemnatul(a) ......................................................, domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ..............................., nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ......................., la data de ..........., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de ..................... în localitatea ........................, judeţul ..................., fiul (fiica) lui ........................ şi al (a) ........................, pensionar pentru*) ...................................., prin Decizia nr. ............, solicit acordarea pensiei de serviciu, conform    223 10 201   0 18>Legii nr. 83/2015,  în calitate de:
- titular     
- urmaş după susţinătorul ........................................... decedat/ă la data de ................ având CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, dosar pensie nr. ..................
 

    În acest scop, depun următoarele acte **):
    - Adeverinţa-tip nr. .......... din ..................., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator    223 10 201   0 18>***);
    - Comunicarea nr. ......... din ..................., emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip****);
    - Decizia nr. ........ din ..................., care certifică pierderea totală a capacităţii de muncă şi care atestă cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, conform Legii nr. 83/2015;   223 10 201   0 18>
    - Decizia de pensie nr. ........... din ................... sau talonul de pensie;
    - alte acte necesare stabilirii pensiei.
   

Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de    223 10 201   0 18>Legea nr. 83/2015 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.
 

 

              Data .....................                                                       Semnătura ...................

Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Mar 7 Iul - 9:48

Perfect, multumesc mult!
Am tiparit varianta 1, cea din norme, si am scos binenteles mesajul dintre paranteze <> posibil eroare la copiere.

Mama mea in calitate de urmas se va prezenta cu ambele variante ( cea din norme si cea de completare de la anap ) la casa de pensii alaturi de adeverinta binenteles si sper sa obtina un raspuns clar - care dintre ele este mai '' corespunzatoare ''.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 10:29

copiati  varianta  din norme si  daca  trebuie  adaugat  ceva   asta face  la  ghiseu la  Casa  de  Pensii.
succes
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty grupe munca

Mesaj Scris de alecu t la data de Mar 7 Iul - 10:46

Acum 5min d-na min.Rovana P a anuntat ca de la 1ian 2016 pct de pensie pt cei ce au lucrat in gr1 si 2 va creste cu 50%,pt cei pensionati pina in 2011.Este o lege in functiune iar casa de pensii au inceput recalculari pt aprox 300.000 de pensionari...nu a specificat nr.legii respective.Oare vom intra si noi in calcule?

alecu t

Mesaje : 223
Data de inscriere : 08/05/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 10:53

dl  Alecu 
 decizia  dv  o  sa  fie  compusa  din  2  pensii  cea  dupa  contributii si pensia  speciala  poate  o  sa  mai  creasca  dupa  aceste  calcule  dar  ceea   ce  inseamna.....o  sa  fie  mai mica  diferenta  dintre   pensia   de  speciala si  cealalta   adica  STATUL  DA MAI PUTINI BANI  PT  COMPLETARE.
  E  bine   ca   daca  ne  ia pensia  speciala ( doamne  fereste)  atunci  ai  cealalta  pensie marita. 
SA NU VA  GINDITII CA  O  SA  SE MAREASCA  ACEASTA PENSIE  SPECIALA ,ASTA  RAMANE  FIXA  ACTUALIZAREA  SE  FACE  DOAR  LA INCPUTUL ANULUI  CU INFLATIA....
o  zi  buna.
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de cris la data de Mar 7 Iul - 10:57

Stie cineva daca a inceput Tarom-ul sa elibereze adeverintele ?

_________________
Cu rabdarea trecem marea.
cris
cris

Mesaje : 69
Data de inscriere : 23/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de fredz la data de Mar 7 Iul - 12:19

Cea de a doua  cerere este cel putin ciudata . In luna mai cand legea 
83/2015 intrase in vigoare am depus la casa de pensii o cerere in care
am specificat ca in 30 de zile de la apritia normelor aduc si adeverinta
de la angajator cu vechimea si baza de calcul . Casa de pensii a fost de 
acord . Cei de la TAROM m-au asigurat ca imi calculeaza media pe 12
luni anterior lunii aprilie 2015 . Acelasi lucru l-am facut si in 2007 .
Am depus cererea la casa de pensii in noembrie si am adus adeverinta
de la angajator in decembrie .

fredz

Mesaje : 58
Data de inscriere : 04/12/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Mar 7 Iul - 13:21

DE CE PRIMA CERERE ESTE VALABILA


In Legea 83/2015 se specifica faptul ca legea intra in vigoare la 30 de zile de la aparitia in Monitorul Oficial.
Totodata, tot in lege, se specifica faptul ca normele trebuie sa apara in 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii.
Tot in lege se spune ca, pentru a deveni pensionar pe Legea 83/2015, trebuie sa depunem cerere, fara a se specifica o data sau un interval anume.
Cea mai importanta informatie este momentul cind legea intra in vigoare (la 30 de zile de la publicarea in Monitor). Deci de atunci incepe sa produca efecte cu norme, daca sint, sau fara norme.
Dar, ca sa produca efecte, trebuie sa se depuna cerere, acesta fiind momentul de cind produce efecte reale.
Daca cineva nu depune cerere, legea nu produce efecte in mod automat.
Trebuie sa gindim ca si cum am fi in functie. Legea exista, dar nu iesim la pensie automat, ci dupa ce depunem cerere. Acelasi lucru se aplica si unui fost pensionar. Ministerul Muncii a admis cererile, intrucit ele erau legale.
O data ce am depus cerere, mi s-a constituit dreptul la pensie de serviciu din acel moment.

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Mar 7 Iul - 15:44

CE ESTE CU NORMELE

Trebuie sa cumparam o masina de spalat. Mergem la magazin, platim si venim acasa cu o factura si cu obiectul cumparat.
Inainte da a-l folosi, cautam instructiunile de folosire. Le gasim sau nu. In mod normal, le gasim. Le citim si punem masina in functiune. Daca nu le gasim,  ne ducem la magazin si le cerem, dar uneori ne putem lipsi de ele.
Cu instructiuni sau fara instructiuni, dreptul de proprietate l-am dobindit cind am primit factura dupa ce am platit.
Deci, o data ce am depus cerere sa fiu pensionar pe Legea 83/2015, la acea data devin pensionar cu sau fara instructiuni, la noi numindu-se norme.
Aceste norme ne arata cum folosesc legea, dar nu sunt lege. Fac parte din lege, dar nu o influenteaza. Nu pot depasi prevederile legii, ca ar fi ca si cum am inventa un buton in plus la masina noastra de spalat.
Important este momentul cind am cerut pensionarea. Am depus cerere si am aratat ca vom veni cu adeverinta cind o vom primi. Nu o primim nu pentru ca legea nu este in functie, ci pentru ca TAROM nu stie cum sa o formuleze, neaparind normele. Acum normele sint aparute, deci TAROM poate sa emita adeverintele. Le vom lua si le vom duce la Casa de Pensii.
Mi-e teama ca aceste artificii ale ANAP ii pun in incurcatura pe cei de la TAROM: de cind sa calculeze media pe cele 12 luni, din aprilie sau din iunie?
Aceasta a doua cerere poate incurca serios mersul normal al procesului de revenire la asteptatele pensii.


Ultima editare efectuata de catre Admin in Mier 8 Iul - 6:52, editata de 2 ori

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 7 Iul - 19:45

f  alambicata  explicatie  dl ADMIN.

Nu  trebuie  sa  fie   incurcatura   poate unii nu  si  au  depus cereri la Casa  de  pensii asteptind Normele. Fiecare  e  calculat  de  cind  isi  depune  cererea  . Acum  stiti  mai bine  cum  s  au  calculat  mediile  si in 2007 . era  simplu 3  luni acum  are  de  calculat la  12 luni. In principiu mediile  sunt  gata  ...
PT  IB

Referitor  la  sporurile  vehiculate  mai  sus ,  nu  se  regasec  in salariile  ib. LOGIC  DACA EI NU LE  AU IN SALARII NU  AU  CUM  SA  TI LE  ADAUGE  TIE  IN MEDIE.(fie  ca  faci  cerere  fie  ca  nu)...corect?
Daca  se  aplica  aceste  sporuri  ulterior  oricum  nu  beneficiem   cu  12  luni in  urma....ar  trebui  sa  depui cererea  peste  1  an  sa  ai (poate ) sporurile asa  ca   nu  va  ametiti  cu  apa rece.

Nu inteleg  totusi  de  ce  aceasta  viteza  a  melcului  la  TAROM in a  livra adeverintele.  Totul  e   f incet  cu  aceasta  lege.
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de robi la data de Mar 7 Iul - 20:44

trebuie sa-i multumiti tot lui Manolache k el a modificat nr de zile de eliberare a adeverintei de la TAROM de la 5 zile la 15 zile.comparati Normele din 2007 cu cele din 2015.

robi

Mesaje : 50
Data de inscriere : 01/03/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Ionescu D. la data de Mier 8 Iul - 5:03

Va multumesc domnilor  Speedy G. si Cris pentru amabilitatea de a-mi raspunde la mesaje si pentru cuvintele, gandurile frumoase.Apreciez intotdeauna eleganta mesajelor si empatia.


Ultima editare efectuata de catre Ionescu D. in Vin 10 Iul - 3:11, editata de 2 ori

Ionescu D.

Mesaje : 45
Data de inscriere : 01/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mier 8 Iul - 9:15

Buna  Dana

   Imi pare  rau  ca   asta  ai inteles  .  am  dat  niste  explicatii concrete  si  frustrata  de  drepturerile  banesti  voi  fi  si eu.  Am incercat  sa  explic  situatia  si  pt  altii  care  doar  citesc  aici pe  forum  si  nu  se  pot interesa  sau afla  alte informatii.
  Nu avem  ce  face  noi  daca cei activi   nu  -si  cer  drepturile.
  Te  am inteles  in multe  privinte  si  am fost   de  acord  cu tine,  dar  trebuia  sa  ti  ceri  drepturile  si sa ti  rezolvi aceste nemultumiri  si  suparari (pe toti)  cu  multa vreme in urma.
   Cum putem  sa  te  ajutam noi  aici  pe  forum? Unii  nu te  cunosc .
   Ce  ne  ceri  tu  aici ?
(mila, intelegere  empatie....etc)  toti te intelegem  ,  Multe  dintre  noi  habar  nu au   despre  viata ta  si  prin  ce  ai  trecut si inca mai treci....IMI PARE  RAU    asta pot  spune
dar  cum te pot ajuta  eu? ( "care  vreau  sa   detin controlul")  Eu iti  recomand  sa  detii tu  controlul  asupra ta   si  vietii  tale.....daca  doresti  ceva  de  la  cineva  spune i  concret  ce  vrei 
  Referitor la  TAROM  MERGI  SI  REZOLVA  ACOLO PROBLEMA. Nu sunt  multi in situatia  ta si  fiecare  si  o  rezolva personal.
  Ceea  ce  ataci  despre  lege  e  tirziu ,  legea  avantanjeaza  cel mai mult  pe  pilotii TAROM,  ei (pilotii  )au  fost  mereu  si  s  au  ocupat  de  legile  astea,  IB  (prezent  numai  fizic )  la ultima  semnare  au  fost IRINA Iliescu si PITUT Barbara una Autoritateaa  ,  cealalta  demisionata  de  la   TAROAM nu IB,  nu pensionara,     de  ce  nu   s  au  dus IB  cele  din ANAP conducere? Normal  cine  a  fost  prezent si  a  cerut  drepturile  in priml rind pt  el. (poti   sa  ceri  expicatii   de  le  ele)
  MA  MIR  CA INCA  NU  STII  SI  CERI  EXPLICATII .
  Ti am  raspuns  pt  ca  mi am  vazut numele  atacat , daca  mai ai ceva   de  intrebat  sau  sa  mi  reprosezi  suna ma  . 

  O  zi   buna  tuturor
ps

Pensia  de  SERVICIU  nu e   obligatorie   se  da  doar la  cerere  si  daca iti convine.
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Maxim la data de Mier 8 Iul - 15:12

Si iata asa, spaland rufele in public, rezolvam problema pensiei!!!

Maxim

Mesaje : 35
Data de inscriere : 07/03/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Joi 9 Iul - 8:57

Stimate doamne si stimati domni.
Urmaresc acest forum de foarte mult timp, in ideea de a fi la curent cu noutatile referitor la problema noatra a tuturor. Am primit informatii utile si la momentul potrivit.
Ma deranjeaza insa faptul ca pe subiecte gen: NORME oamenii posteaza discutii absolut fara nici un sens, in detrimentul tuturor, ocupand timpul si spatiul pe acest forum.
Administratorul ar trebui sa va roage politicos sa discutati ALTE SUBIECTE pe sectiuni DIVERSE!
-------------
Sint de acord cu cele spuse mai sus. Nu pot face nimic ca ADMIN deoarece as incalca ideea de a nu sterge niciun mesaj. Apelez si eu la toti membri sa respecte forumurile sitului.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Joi 9 Iul - 10:40

Buna ziua
Îmi cer scuze pt aceste lamentari obositoare.... am încercat sa o fac sa inteleaga pe fosta mea colega, din aceleasi motive i am scris in mesageria din Facebook...dar e greu nu a inteles si ca dovada a repostat mesazele, de ce? Nu stiu. Dar fiecare cu ale lui...ea cu mai multe. Din mesajele se mai sus am căutat sa o fac sa inteleaga ca nu e locul si momentul sa se tot plinga aici in ideea de a nu "spala rufele" in văzut tuturor . Asta e nu ai ce face...imi pare rau .
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 9 Iul - 11:57

Pe surse: Marti sau miercuri se vor elibera adeverintele la TAROM.


_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de magduuu la data de Joi 9 Iul - 12:12

"Pe surse: Marti sau miercuri se vor elibera adeverintele la TAROM."


cheers cheers cheers

magduuu

Mesaje : 104
Data de inscriere : 02/03/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Lun 13 Iul - 9:14

Nu stiu ce surse aveti dvs insa dna Veronica mi-a comunicat in aceasta dimineata foarte clar ca: "cei de la financiar inca nu au baza de calcul pentru adeverinte si urmeaza sa fim contactati cand aceasta va exista si se va incepe calculul efectiv / emiterea adeverintelor '' 
In caz ca informatia este corecta, trebuie putina presiune si pe la Tarom.
Saptamana frumoasa sa avem.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de popescu nicolae jr la data de Lun 13 Iul - 11:46

Am sunat la TAROM si au spus ca mai dureaza...

popescu nicolae jr

Mesaje : 124
Data de inscriere : 19/02/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de robi la data de Lun 13 Iul - 12:54

pe data de 16 sa ne prezentam toti sa ne luam adeverintele conform legii.nu vor ,trebuie actionati in judecata.sa nu uitam k compania TAROM are mai multi economisti si contabili decit are BANCA ANGLIEI.am putea sa vorbim la televiziuni k sint prea multi contabili si economisti care nu fac nimic si nu respecta Legea.deja isi bat joc de noi.ajunge!

robi

Mesaje : 50
Data de inscriere : 01/03/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de alecu t la data de Lun 13 Iul - 14:19

In acest caz poate ne ajuta Manolake,vom merge desigur cu el in frunte...

alecu t

Mesaje : 223
Data de inscriere : 08/05/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Lun 13 Iul - 14:44

Am trecut de furcile statului, acum am ajuns la mana personajelor sinistre care plimba hartii pe la 'departament' pe 60-100 mil pe luna ( lei vechi ca suna bine ) si ABSOLUT NIMENI nu are ce sa le faca pentru ca ABSOLUT TOTI au pe cineva in minister. 
Greatza, voma si sila maxima.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de robi la data de Lun 13 Iul - 14:48

cu cine?cu IUDA?de cite ori am fost vinduti de Manolache?chiar ati uitat?chiar ati uitat cind contabilii si economistii de la TAROM isi bateau joc de voi?cind te duceai pt o adeverinta te chemau peste 10 zile?cind ei furau si ziceau k vin minerii sa-i destabilizeze,minerii fiind noi care faceam Greva?cind pe noi ne dadeau afara si EI isi angajau amantele,nevestele si neamurile?ani de zile veneam cu masina personala si pe benzina noastra iar pe EI ii lua Tura din fata blocului?noi aveam Misie,ei aveau DREPTURI.citi dintre voi(personal navigant)aveti casa de la TAROM,sa-i intrebam pe EI?citi dintre voi de la ATR sau AN-24 ati fost invitati la deschiderea unei curse lung curier,sa-i intrebam pe EI?si acum isi bat joc de Noi,NU respecta LEGEA,asta vreti?DESTUL!sau mai bine NU stati dupa perdea,dormiti linistiti,Manolache va rezolva...

robi

Mesaje : 50
Data de inscriere : 01/03/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Lun 13 Iul - 14:58

Miercuri sa mergem toti sa ne cerem adeverintele cererile sunt depuse de 1 luna..iar lg e din 21 mai ....stiau ce su de facut nu? Mi s a(acum 1h de la financiar) spus ca încă sunt in termenii legali,iar eu le am spus doar miine, poimiine nu mai sunteti ,poate incercati sa rezolvati totusi. Finalul a fost ca încearcă sa înceapă livrarea saptamina asta. Deci eu zic sa mergem miercuri....ce spuneti?
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de alecu t la data de Lun 13 Iul - 15:15

Aveti foarte multa dreptate d-le Robi,eu am incercat o gluma amara,dar vom merge peste ei!

alecu t

Mesaje : 223
Data de inscriere : 08/05/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de robi la data de Lun 13 Iul - 15:26

a,sa nu uit,de cite ori ati zburat simbata,duminica,de Anul Nou,de Craciun ,de Paste ,de Sfintul Ilie si ei erau liberi si va injurau k luati Misie?sa nu mai vorbesc k trebuia sa ne plateasca dublu dar NU,pontajul era luni,marti,miercuri,joi si vineri.chiar ati uitat?DA sa mergem miercuri fiecare cu o hirtie si sa ne scrie pe ea k nu ne da adeverinta si chiar sa se semneze...

robi

Mesaje : 50
Data de inscriere : 01/03/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Lun 13 Iul - 15:46

Nu nu am uitat am fost campioana la weekenduri si sărbători muncite....neplatite doar asa sa mă plimb cu avionul.. Da pe miercuri la OTP.
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Lun 13 Iul - 19:48

Miercuri la 10 00 cine doreste, sa fim in fata la tarom si cu totii sa urcam sus, daca se poate chiar la directorul intreprinderii.
Ne-am luptat cu partidele, cu parlamentul, cu ministerele, si acum ne-o trage intreprinderea.
Cind o sa avem parte de liniste?

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 14 Iul - 6:33

Buna ziua,

Ma uit  la informatiile postate  de  ANAP  si  nu inteleg  de  ce  cineva incearca  sa  duca  oamenii  in  eroare....parca intentionat. Intii  sa  faci  cerere  (special  facuta   de ANAP) sa o  depui in  22 mai la  CASA  DE PENSII inainte  de  norme    ca   e  bine, Acum  au  alte  cereri   de  renuntare  la  cererea  initiala  din mai, 
  Intreb  cu   ce  drept  fac  atita  confuzie  in   rindul  celor  care  chiar  fac  ceea   ce  spun  ei  si  Adrian posteaza  cereri peste  cereri, Nu mai intelege  nimeni  nimic,  ma  suna  persoane  sa  ma intrebe   despre  ce  cereri   trebuie  depuse.
Am putea  sa  fim  mai  seriosi ?  Ce   sa  creada  si  cei   de  la  Casa   de  pensii ?
 sa nu  mai  zic  de  a  pune  oamenii pe  drum.
Miine  sa  ne  intinlim  .altfel   vom  astepta  la infinit.....numai  cind  vor  ei.


ps 
 
ati  auzit  ceea  ce    a  spus  Ponta  aseara .
"pensiile  speciale  vor  fi  cit suntem  la  guvernare.  nu  stim  ce  o  sa  fie   dupa"
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de robi la data de Mar 14 Iul - 12:03

miine la ora 10.00 in fata la DEPARTAMENT.actele sint la avizare la Comisia Juridica(de ce?).cine nu vine sa stea linistit k le rezolva Manolache si asa se duce aproape in fiecare zi pe acolo(Manolache)nu sa le rezolve ci sa intirzie iesirea adeverintelor.

robi

Mesaje : 50
Data de inscriere : 01/03/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de robi la data de Mar 14 Iul - 12:14

intrebarea corecta este:de ce abia acum actele sint la avizare la Comisia Juridica?

robi

Mesaje : 50
Data de inscriere : 01/03/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de TOTOLICI la data de Mar 14 Iul - 13:16


Marcu A a scris:Ma uit  la informatiile postate  de  ANAP  si  nu inteleg  de  ce  cineva incearca  sa  duca  oamenii  in  eroare....parca intentionat.
Aveti dreptate. Eu numai de la dumnaevoastra primesc informatii corecte si v-am vazut mereu in fruntea aviatorilor. Ati mobilizat cei peste 1000 de aviatori, ne-ati ajutat sa recuperam pensiile, ati avut mereu o atitudine constructiva si optimismul dumneavoastra ne-a mentinut tonusul. Va multumim!

Cererile puse la dispozitie de ANAP, nu v-au costat nimic, chiar daca cineva a muncit pentru ele stiind ca sunt unii carora le este greu si nu se pricep. Dovada ca acestea sunt de folos este ca majoritatea celoe ce discuta impotriva ANAP-ului s-au folosit cu succes de modelele concepute de ANAP.

Cei care au depus cerea in luna mai pot sa o lase la Casa de pensii si sa completeze dosarul cu celelalte inscrisuri asa cum prevede legislatia. Dar avand in vedere ca in anumite cazuri, in aceste 2 luni, s-au modificat mediile pe ultimile 12 luni, unii au posibilitatea sa renunte la cererea depusa in luna mai si sa depuna alta odata cu celelalte documente acum in iulie sau in lunile urmatoare.
Sper ca nu trebuie sa vin cu argumente suplimentare de ce ANAP-ul a raspuns solicitarilor membrilor sai, ajutand cu aceste formulare.

Confuzie poate fi in mintea cuiva care este personal navigant, in acelasi timp, in toate categoriile: sportiv, utilitar, taromist, insotitor, inginer de bord, mecanic navigant... ori in mintea celor care au avut ultimul loc de munca atat la tarom cat si la aeroclub sau utilitara, atat comandant cat si instructor si insotitor si... Ori aceasta este imposibil si de aceea nu poate fi confuzie in mintea nimanui.
Sa stea fiecare pe craca lui si atunci e simplu si clar.

Eu nu pot confunda cererea pe care trebuie sa o formuleze sotia unui pilot decedat acum 2-3, cu cererea pe care trebuie sa o formuleze un pilot in viata. Sunt cereri firesti, diferite pentru ca una e pensia titularului si alta a urmasului.
E greu de inteles ca pentru aceaste realitati trebuie intocmite cereri diferite, ca trebuiesc depuse inscrisuri diferite?

TOTOLICI

Mesaje : 2
Data de inscriere : 14/07/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de TOTOLICI la data de Mar 14 Iul - 13:37

Admin a scris:DE CE PRIMA CERERE ESTE VALABILA

In Legea 83/2015 se specifica faptul ca legea intra in vigoare la 30 de zile de la aparitia in Monitorul Oficial.
Totodata, tot in lege, se specifica faptul ca normele trebuie sa apara in 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii.
Domnule presedinte,

In legea 83/2015 se prevede ca aceasta intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea in MO. Dar gresiti fatal cand sustineti ca tot in lege se specifica faptul ca normele trebuie sa apara in 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii. Asta ar insemna ca legea publicata in 21 aprilie, intrata in vigoare in 22 mai, trebuia sa astepte normele care ar fi intrat in vigoare la 30 de zile dupa 22 mai, adica in 22 iunie 2015. Intelegeti eroarea in care sunteti!?
Cititi pentru a va documenta doar articolele V si VI (trei randuri) din finalul legii 83/2015.
--------
Ai dreptate, insa lumea e mai desteapta si a inteles gresala mea de redactare. I-mi cer scuze. Eu am gresit, insa TAROM o face intentionat. Oricum a trecut momentul demult fiind o gresala neintentionata de exprimare nu o actiune cu efect.

TOTOLICI

Mesaje : 2
Data de inscriere : 14/07/2015

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Mar 14 Iul - 14:22

Art. V.
-
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I
.
Art. VI.
-
În termenul prevăzut la
art. V
vor fi elaborate norme metodologice
de aplicare a prezentei legi

------
Eu inteleg din cele doua articole ca  o data cu intrarea in vigoare legii sa aibe si normele. Nu s-a intimplat asa dar sa trecem peste asta tinind de trecut.
Acum avem treaba cu TAROM. TAROM nu vrea sa elibereze adeverintele. De ce ?
E de neinteles din doua puncte de vedere.
1) Acuza ca juridicul intirzie sa dea acordul asupra legii si a normelor, ba mai mult comenteaza articole din lege.E nefiresc ca o intreprindere sa comenteze o lege in vigoare trecuta prin toate furcile unui parlament si a Curtii Constitutionale.
2) TAROM nu plateste niciun ban. TAROM trebuie doar sa elibereze o adeverinta. Nu pot decit sa banuiesc ca TAROM are teama ca adeverinta va fi contestata stiindu-se ca nu aplica corect legea fiind in multe procese cu neacordarea unor sporuri prevazute in legi si contractul colectiv de munca.
Vom vedea mine la 10 00

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de alecu t la data de Mar 14 Iul - 14:38

Domnu' Vasilache,esti tare dom'le in ale birocratiei si anap-ului,da' nu cumva ai si ceva pile pe la Tarom,sa miste adeverintele alea odata,si te punem pe matale in fruntea noastra? Ei ce zici?

alecu t

Mesaje : 223
Data de inscriere : 08/05/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de SPEEDY G. la data de Mar 14 Iul - 15:41

"Acuza ca juridicul intirzie sa dea acordul asupra legii si a normelor"  ??? In ce tara ? E de Kafka ? De cand un orificiu juridic isi da acordul asupra legilor ? Sunt ele facultative ? Trebuia privatizat inca din '89.

SPEEDY G.

Mesaje : 126
Data de inscriere : 01/05/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 14 Iul - 15:43

Dl Vasilache iti multumesc ca iei lumina din mesajele mele.....
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mar 14 Iul - 18:11

@pt  dl VASILACHE ( TOTOLICI,) 
dupa cum observati  nu a  mai putut . citindu mi  mesajele    s  a  inscris  azi.  nume Vasilache.

 Mai bine  domnule  scrie  pe ANAP explicatiile    nu mi  da  mie  explicatii  ca  eu  stiu  ce   sa  fac,  Ma uit  ca  ati zapacit  oamenii nu mai  stiu  ce   sa  faca  
 Acolo pe site   ANAP   oferiti informatii   oamenilor  mai  des,  macar  pt  banii care  i au  dat  merita  sa  fie  informati . Aici  mai  vorbim  si  noi  asa  de  una   de  alta. dar  in principiu  spunem  fiecare  ce  informatii avem . De obicei  corecte.  
  Dl  Vasilache  am  sesizat  ca  esti  mai optimist  ca  mine  cind luam  adeverintele  stii?

SadSad
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Mar 14 Iul - 18:38

Se incearca o manevra perversa de tergiversare a eliberari de adeverinte.
Acum nu se mai da vina pe serviciu salarizare si nici pe serviciul juridic. Acum se anunta prin telefoane ca directorul a semnat o hirtie care elibereaza compania de a putea da adeverintele.
Daca este asa maine la 10 00 cind vom fi acolo inseamna ca vom primi adeverintele buclucase.
Nu se intelege clar de ce financiarul nu da datele la personal. Nu se intelege clar de ce trebuie sa fie aprobata o lege cu normele ei de serviciul juridic. Nu se intelege clar de ce acest Heiman (nu siu sa-l scriu) trebuie sa aprobe punerea in practica a unei legi cu normele ei.
Ce stiu este ca daca am nevoie de o adeverinta de la TAROM ma duc o cer si compania este obligata sa mi-o elibereze fara atitea aprobari. In trecut fiecare dintre noi a avut nevoie de o adeverinta si stim cum am obtinut-o. De ce aceasta adeverinta trebuie sa aibe un regim special? Probabil le este greu sa acopere niste ilegalitati si le este frica sa le semneze.
Vom vedea mine.
Au spus ca de azi au aprobare sa elibereze adeverintele. Miine mergem sa le luam.

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Mier 15 Iul - 10:49

CEL MAI IMPORTANT LUCRU ACUM ESTE SA INCETAM SA MAI SUNAM LA TAROM SERVICIUL RESURSE UMANE. SE LUCREAZA LA ADEVERINTE SI LE RAPIM TIMPUL

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Mier 15 Iul - 10:56

Lucrurile s-au lamurit.
Se lucreaza la adeverinte, se sta si peste program, si pe masura ce se completeaza le semneaza sefu. O persoana imediat suna individual la indreptatiti ca ziua urmatoare sa vina sa-si ridice adeverinta. Numarul de telefon al fiecaruia se cunoaste deoarece in momentul cind s-au completat cererile la personal fiecare s-a trecut numarul.
In 2-3 zile se vor da toate adeverintele. Intra in lucru in ordinea cum le-am depus.

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dragos la data de Mier 15 Iul - 11:02

Excelent, multumim pentru informare.

Dragos

Mesaje : 23
Data de inscriere : 22/02/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Mier 15 Iul - 15:47

Pentru cei care iau trimitere catre un nou operator pentru eliberare de adeverinta  trebuie sa depuna la Autoritatea Aeronautica
Copii dupa:

Ci/BI
Brevet
Cartea de munca
Decizie de pensie sau talon
Cerere

Am informatiile de la un coleg .
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 16 Iul - 13:05

Insfirsit se lucreaza. Martor ocular Buleac. Asteptam primul care ne anunta ca a primit ADEVERINTA.

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de G.G la data de Joi 16 Iul - 13:48

Autoritatea Aeronautica nici pana astazi nu a  primit de la Tarom  datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile definite in exploatare pentru a elibera adeverinte celor interesati

G.G

Mesaje : 7
Data de inscriere : 02/03/2011

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Marcu A la data de Joi 16 Iul - 17:55

Deja mâine sunt chemate niste IB pt adeverinte, ordinea nu stiu cum o tin ,au depus dupa mine dar vom lua toti adeverintele.E clar ca nu putem intra in plata in aug poate septembrie. Azi nimeni nu a luat adeverinta?
Marcu A
Marcu A

Mesaje : 174
Data de inscriere : 23/08/2014

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 16 Iul - 18:02

O cerere de mina rezolva problema la Casa Pensiilor
" va rog adaugati la cererea Nr.... din data...... adeverinta Nr.... din data.... la dosarul..... (numarul dosarul inscris pe talonul de pensie). Eventual adaugati un talon."


Ultima editare efectuata de catre Admin in Mar 21 Iul - 7:50, editata de 1 ori

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 16 Iul - 18:21

Domnule Director


Subsemnatul...........................domiciliat..............................................................................BI/CI.............................
Va rog adaugati la cererea Nr.... din data...... adeverinta eliberata de TAROM Nr........... din data........... la dosarul.............. (numarul dosarul inscris pe talonul de pensie).
Alaturat adaug adeverinta si talonul de pensieData............... Semnatura..................

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Vin 17 Iul - 15:38

Azi s-au primit invitatii telefonice pentru ridicarea adeverintelor pentru zilele de luni si marti in intervalul 12-15.

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Dan Voicu la data de Lun 20 Iul - 14:18

Nu toata lumea a primit invitatie telefonica....Am sunat azi la Personal si mi-sa spus ca s-au facut 600 de adeverinte si mai au de facut inca aproximativ 500.....

Dan Voicu

Mesaje : 39
Data de inscriere : 07/12/2013

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Admin la data de Lun 20 Iul - 14:28

Printre ultimii 500 sunt si eu. Stau linistit, fiind ultimul act al cavalcadei. Ultimul act inainte de Casa de Pensii.

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Norme - Pagina 5 Empty Re: Norme

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Pagina 5 din 10 Înapoi  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Urmatorul

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum