Exemplu : Propunere legislativă privind introducerea sistemului de pensii ocupaţionale