taromistii

rezervisti...

In jos

rezervisti... Empty rezervisti...

Mesaj Scris de alecu t la data de Lun 22 Iul - 9:47

Stimati colegi,iarasi vremea taierilor...se pare ca la militari nu se va taia nimic.Dar sa ne aducem aminte ca pe Diploma de final Scoala Militara,avem specialitate militara(de pregatire) si grad de Lt.in rezerva ceea ce se observa si pe poza din stanga,fiind pozati in uniforma de locotenent,la fel si in livretul militar.Deci am fost pregatiti ptr armata nu pt Tarom,Av.Utilitara,Av.Sportiva etc si in caz de razboi automat eram in armata-valabil si acum ca si cei fosti activi acum rezervisti-.Asa ca suntem in cat.MApN rezerva ca toti ceilalti fosti activi si pe deasupra singurii care am adus plus valoare tarii laTarom,Av.Utilitara,etc si contributivitate la pensie.Sper ca nu se va taia nimic la noi exact ca la militarii in rezerva...

alecu t

Mesaje : 223
Data de inscriere : 08/05/2014

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 1 Aug - 17:45

Rationamentul este corect, numai ca masura este politica si nu tine de logica. Masura tine de logica voturilor. Cei cu meserii prost platite vor sa fie egali cu aviatorii si au voturi multe.Politicienii tin de logica voturilor. Acum e criza de voturi.
Vom vedea!


Ultima editare efectuata de catre Admin in Mier 7 Aug - 5:15, editata de 1 ori

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 1 Aug - 20:58

IMPOZITAREA PESTE 10 000 RON
[size=40]peste 10.000 RON [/size]
[size=40]900 RON + 50% pentru ceea ce  [/size]
[size=40]depăşeşte suma de 10.000 lei [/size]
  pct. 9 – 15 se aplică începând cu 1 septembrie 


[size=40]nu bagati in seama parantezele[/size]


Ultima editare efectuata de catre Admin in Sam 3 Aug - 13:40, editata de 1 ori

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 1 Aug - 23:19

ORDONANȚĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct.I.3 din Legea nr.128/2019
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu
următorul cuprins:
„j) taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă.”

După Titlul IV „Impozitul pe venit” se introduce un nou titlu, titlul IV^1 „Taxa pe
veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă” cuprinzând articolele 134^1 – 134^4,
cu următorul cuprins:
„Titlul IV^1 - Taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
Art. 134^1 - Categoria de contribuabili și sfera de cuprinde a taxei pe veniturile din pensii
și indemnizații pentru limită de vârstă
( 1 ) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de
vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale, suportate de la bugetul de stat, denumite în continuare
contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă,
denumită în continuare taxă.
2 ) Contribuabilii care realizează venituri din pensii compuse din sume bazate pe principiul
contributivității, așa cum este definit la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, suportate de la bugetul asigurărilor sociale de
stat și din sume suportate de la bugetul de stat, datorează taxa numai pentru sumele suportate de la
bugetul de stat.

( 3 ) Taxa este datorată numai în situația în care venitul lunar din pensie și/sau indemnizație pentru
limită de vârstă de la unul sau mai mulți plătitori, după caz, din care se deduce impozitul pe venit stabilit
potrivit prevederilor titlului IV, este mai mare de 7.000 lei, lunar.
(4) În înțelesul prezentului titlu, veniturile pentru care se datorează taxa reprezintă sume primite
în baza următoarelor legi/statute speciale:
a) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea satelitții de
Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 47/1992, privind organizarea și funcționarea satelitții
Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care
funcționează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările
ulterioare;
e) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public
parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută în Legea nr. 96/2006 privind Statutul
deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic
civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare;
h) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu
membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, indică
”pensia de serviciu”;
i) pensii militare prevăzute în Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările
și completările ulterioare;
j) indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută în Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Art. 134^2 - Stabilirea bazei de calcul din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă
(1) Baza de calcul, denumită venitul lunar taxabil, se determină prin deducerea din venitul din
pensie sau indemnizație pentru limită de vârstă a impozitului pe venit stabilit potrivit prevederilor titlului
IV, aferent sumei suportate de la bugetul de stat și a sumei netaxabile lunare de 7.000 lei.
( 2 ) În cazul contribuabililor care realizează venituri de la mai mulți plătitori, dintre cele prevăzute
la art. 134^1 alin. (4), venitul lunar taxabil se determină prin deducerea din veniturile lunare cumulate
din pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă, a impozitului pe venit calculat și reținut, de către
fiecare plătitor de venit, potrivit prevederilor titlului IV, aferent sumei suportate de la bugetul de stat,
precum și a sumei netaxabile lunare de 7.000 lei.
(3) În cazul contribuabililor care realizează lunar venituri cumulate, de la mai mulți plătitori, în
vederea stabilirii venitului lunar taxabil în situația prevăzută la alin.(2), contribuabilii au obligația de a
depune o declarație pe proprie răspundere, astfel:
(i) la casa de pensii sectorială, în cazul în care cel puțin unul dintre plătitorii de venituri din pensii
și/sau indemnizații pentru limită de vârstă este o casă de pensii sectorială;
(ii) la casa de pensii publice teritorială sau a municipiului București, după caz, în celelalte situații.
( 4 ) Declarația prevăzută la alin.(3) cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
datele de identificare ale contribuabilului, informații referitoare la nivelul venitului din pensia și/sau
indemnizația pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, precum și plătitorul de venit.
( 5 ) Contribuabilul depune declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (4) însoțită de
documente justificative eliberate de fiecare plătitor, din care rezultă nivelul venitului reprezentând
pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, suportate de la bugetul de stat, impozitul pe
venit aferent sumei suportate de la bugetul de stat, calculat și reținut precum și taxa calculată și reținută,
după caz.
( 6 ) Declarația prevăzută la alin. (4), însoțită de documentele justificative se depune la plătitorul de
venit prevăzut la alin.(3), până la data de 15 a primei luni de aplicare a prevederilor prezentului titlu, iar
în cazul modificării drepturilor de pensie și/sau indemnizație pentru limită de vârstă primită, suportate
de la bugetul de stat, până la data de 15 a lunii următoare celei în care se efectuează plata venitului din
pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită, ori de căte ori se modifică aceste drepturi.
( 7 ) Pe baza declarației și a documentelor justificative depuse de contribuabili conform alin. (6),
plătitorul de venit prevăzut la alin.(3) stabilește venitul lunar taxabil până la sfărșitul lunii următoare
celei în care se efectuează plata venitului din pensia și/sau indemnizația pentru limită de vârstă primită.
Art. 134^3 - Calculul, reținerea, plata și declararea taxei pe veniturile din pensii și
indemnizații pentru limită de vârstă
( 1 ) Plătitorii de venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la
bugetul de stat au obligația lunară, de a calcula, reține, declara și plăti taxa la bugetul de stat.
( 2 ) Taxa se calculează prin aplicarea următorului barem lunar asupra venitului lunar taxabil,
determinat potrivit art.134^2 alin.(1) sau alin.(2), după caz:
Tranşe de venit lunar taxabil
- lei -
Taxă
- lei -
până la 7.000, inclusiv 0%
7001 – 10.000, inclusiv 30%
peste 10.000 lei- 900 lei + 50% pentru ceea ce
depăşeşte suma de 10.000 lei
( 3 ) În cazul contribuabililor care realizează lunar venituri cumulate, de la mai mulți plătitori , taxa
se recalculează prin aplicarea baremului lunar prevăzut la alin. (2) asupra venitului lunar taxabil,
determinat potrivit art.134^2 alin.(2) din care se deduce taxa reținută de către fiecare plătitor de venit.
( 4 ) Pentru stabilirea taxei prevăzută la alin. (3), Casa de pensii publică teritorială sau a
municipiului București, respectiv casa de pensii sectorială, după caz, pe baza datelor furnizate de către
contribuabil prin declarația pe propria răspundere și a documentelor justificative emise de toți plătitorii
de venituri, cumulează veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la
bugetul de stat din care deduce impozitul pe venit aferent sumei suportate de la bugetul de stat, datorat,
calculat de către fiecare plătitor de venit, verifică încadrarea în plafonul prevăzut la 134^1 alin.(2),
efectuează recalcularea taxei și determină diferența de taxă de plată rezultată, după caz.
( 5 ) Taxa se reține la data efectuării plății venitului din pensie și/sau indemnizației pentru limită de
vârstă și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata.
( 6 ) În cazul prevăzut la alin. (3), plătitorul de venit de la alin. (4), reține taxa la data plății venitului
din pensie și/sau indemnizației pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat, din drepturile celei
de a doua luni următoare celei pentru care se recalculează taxa, iar termenul de plată este până la data de
25 inclusiv a celei de a treia luni următoare celei pentru care se recalculează taxa.
( 7 ) În cazul veniturilor din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, al diferențelor de
venituri din pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă, precum și al sumelor reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite pentru perioade anterioare, în baza unei legi de
acordare expresă a acestora sau în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și
irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, taxa se calculează separat față de taxa
aferentă drepturilor lunii curente, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la alin. (2) asupra venitului
taxabil care se determină prin deducerea din suma acordată, a impozitului pe venit datorat potrivit
prevederilor titlului IV și a sumei netaxabile de 7.000 lei. Taxa se reține la data efectuării plății și se
plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit sumele acordate. 
În cazul în care plățile se efectuează eșalonat reținerea taxei se face proporțional la fiecare plată. Termenul de plată
este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.
( 8 ) În cazul drepturilor aferente veniturilor din pensii și/sau indemnizații, stabilite pentru perioade
anterioare, în alte situații decât cele prevăzute la alin. (7), acestea se defalcă pe lunile la care se referă, în
vederea calculării, reținerii și plății taxei datorate, după caz, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care se face plata.
( 9 ) Taxa prevăzută la ( 7 ) – ( 8 ) se datorează începând cu veniturile din pensii și/sau indemnizații
pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat, aferente lunii următoare publicării prezentei
ordonanțe.
( 10 ) În cazul nerespectării de către contribuabil a obligației prevăzute la art.134^2 alin.(6) sunt
aplicabile dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare.
( 11 ) Prevederile art.132 din titlu IV se aplică în mod corespunzător și pentru taxa pe veniturile din
pensii și/sau indemnizații pentru limită de vârstă suportate de la bugetul de stat.”
3. La articolul 1381, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care
realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul
construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale
prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.”
4. La articolul 139, după litera s) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit.ş), cu
următorul cuprins:
„ș) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât
cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art.
142 lit. b).”
5. La articolul 142, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
„r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă,
tichetelor culturale, acordate potrivit legii;”
6. La articolul 154, alineatul (1) litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
„r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care
desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în
perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv.
7. La articolul 157, după litera t) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. ț), cu
următorul cuprins:
„ț) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât
cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art.
142 lit. b).”
8. La articolul 220^4, după litera l) a alineatului (1), se introduce o nouă literă, lit. m),
cu următorul cuprins:
„m) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate, potrivit legii, în alte situații decât
cele care prevăd neincluderea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii conform art.
142 lit. b).”
Art. II - Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
Prevederile art.II din Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor se aplică începând cu
veniturile aferente lunii iulie 2019”
Art. III - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, prevederile art. I se aplică după cum urmează:
a) pct. 1 și 2 se aplică începând cu veniturile din pensii și/sau indemnizații pentru limită de
vârstă suportate de la bugetul de stat aferente lunii următoare publicării prezentei ordonanțe în Monitorul
Oficial al României, Partea I a prezentului act normativ;
b) pct. 3 - 8 se aplică începând cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii
următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului act normativ;
c) pct. 9 – 15 se aplică începând cu 1 septembrie 2019.


magduuu
Mesaje : 107
Data de inscriere : 02/03/2011

rezervisti... I_icon_profile rezervisti... I_icon_pm rezervisti... I_icon_email


Ultima editare efectuata de catre Admin in Sam 3 Aug - 13:43, editata de 1 ori

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

rezervisti... Empty fara taieri...

Mesaj Scris de alecu t la data de Sam 3 Aug - 5:17

Viorica Dancila
Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor.
Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare și am dezbătut impactul fiecăreia, ținând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetățenii români. Ca prim-ministru, am în permanență acest lucru în atenție.

[size=11]835835
679 Comments163 Shares
[/size]

alecu t

Mesaje : 223
Data de inscriere : 08/05/2014

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Admin la data de Dum 4 Aug - 7:57

Azi 04 august la radio actualitati a anuntat ca va pune in aplicare taerile de pensii de servici.
Ceva mi sa parut in neregula Au spus ca masura va fi temporara pe o durata de 5 ani


Ultima editare efectuata de catre Admin in Mier 7 Aug - 5:19, editata de 1 ori

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Admin la data de Lun 5 Aug - 15:17

Azi 05 august 2019 la radio actualitati ministrul finantelor " vom lua masuri asupra pensiilor speciale in urmatorul interval prin ordonanta de urgenta sau prin initiativa parlamentara "

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 8 Aug - 11:06

8 august; Majoritatea televiziunilor comenteaza ca guvernul a renuntat deocamdata la ideea de a taia din pensiile speciale. Personal nu am auzit inca un oficial. Ma gindesc ca "fum fara foc nu exista"

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

rezervisti... Empty Re: rezervisti...

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum