taromistii

ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca

In jos

ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca Empty ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca

Mesaj Scris de Admin la data de Vin 29 Iul - 13:35

ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 3 septembrie 2003 ( NB in vigoare anul 2016)


.


[size=15]Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în vederea armonizarii reglementãrilor naţionale în domeniul aviaţiei civile şi al protecţiei personalului aeronautic civil navigant cu cele aplicate în Uniunea Europeanã,
în scopul asigurãrii desfãşurãrii activitãţilor de transport aerian public în condiţii de siguranta,
în temeiul prevederilor <>art. 4 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian, aprobatã, cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 130/2000 , republicatã, precum şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
în temeiul prevederilor <>art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emit urmãtorul ordin:

ART. 1
În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au urmãtorul înţeles:
a) timp de munca - orice perioada în care personalul aeronautic civil navigant se afla la dispoziţia angajatorului, desfasurandu-şi activitatea şi indeplinindu-şi sarcinile de serviciu în conformitate cu legislaţia şi cu reglementãrile naţionale aplicabile;
b) timp total de zbor - timp scurs din momentul în care o aeronava se pune pentru prima data în mişcare de la poziţia de parcare în vederea decolarii şi pana în momentul în care aceasta se opreşte în poziţia desemnatã pentru parcare şi are toate motoarele oprite;
c) sarcina de serviciu - sarcina de zbor sau alta decât de zbor, asociata cu obiectul de activitate al angajatorului, pe care personalul aeronautic civil navigant este chemat sa o îndeplineascã conform fisei postului.
ART. 2
(1) Unitãţile de aviatie civilã sunt obligate sa ia toate mãsurile necesare pentru a se asigura ca la organizarea, dupã anumite programe sau proceduri specifice, a activitãţilor desfãşurate de personalul aeronautic civil navigant angajat, este respectat principiul general al adaptãrii muncii la angajat.
(2) Unitãţile de aviatie civilã pun la dispoziţie Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilã Romana", la cererea acesteia, informaţii referitoare la procedurile şi programele specifice privind activitatea personalului aeronautic civil navigant.
ART. 3
(1) Timpul maxim anual de munca este de 2.000 de ore, din care timpul total de zbor nu va depãşi 900 de ore.
(2) Timpul maxim anual de munca va fi distribuit, pe cat posibil, uniform de-a lungul unui an.
(3) La stabilirea timpului de munca se au în vedere prevederile reglementãrilor naţionale specifice în vigoare, referitoare la limitarea timpului de zbor şi la cerinţele de odihna pentru personalul aeronautic civil navigant.
ART. 4
(1) Personalului aeronautic civil navigant trebuie sa i se asigure de cãtre unitãţile angajatoare condiţii specifice de protecţie în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii în munca, corespunzãtoare naturii activitãţii depuse.
(2) Facilitãţile şi serviciile corespunzãtoare de prevenire şi protecţie în domeniul sãnãtãţii şi securitãţii în munca a personalului aeronautic civil navigant vor fi puse la dispoziţie acestuia în mod permanent şi se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
ART. 5
(1) Personalul aeronautic civil navigant are dreptul la concediu de odihna anual plãtit de cel puţin 20 de zile lucrãtoare, cu respectarea condiţiilor şi drepturilor stabilite pentru aceasta categorie de personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Concediul de odihna neefectuat nu poate fi compensat în bani decât în cazul încetãrii contractului individual de munca, în condiţiile legii.
ART. 6
(1) Personalul aeronautic civil navigant are dreptul la o evaluare a stãrii de sãnãtate înainte de angajare, pe cheltuiala angajatorului, şi, dupã aceea, la intervale regulate de timp, conform reglementãrilor în vigoare, pe baza cãreia sa se stabileascã conformarea cu standardele de sãnãtate aplicabile activitãţii desfãşurate.
(2) Evaluarea medicalã prevãzutã la alin. (1) se supune confidenţialitãţii şi va fi efectuatã conform reglementãrilor naţionale specifice în vigoare.
(3) Personalul aeronautic civil navigant care suferã de probleme de sãnãtate având drept cauza activitatea desfasurata pe timpul nopţii va fi transferat, pe mãsura posibilitãţilor, la activitãţi de zbor sau terestre adecvate pregãtirii acestuia, desfãşurate pe timp de zi.
ART. 7
Unitãţile de aviatie civilã trebuie sa se asigure ca personalul aeronautic civil navigant angajat beneficiazã de zile libere de orice sarcina de serviciu, care sunt anunţate şi planificate din timp, dupã cum urmeazã:
a) cel puţin 7 zile în fiecare luna calendaristicã, care pot include orice zile libere stabilite prin lege; şi
b) cel puţin 96 de zile în fiecare an calendaristic, care pot include orice zile libere stabilite prin lege.
ART. 8
(1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare dupã 60 de zile de la data publicãrii.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare îşi înceteazã aplicabilitatea.

p. Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru


[/size]

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca Empty Re: ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca

Mesaj Scris de Admin la data de Lun 8 Aug - 17:06

ORDIN nr. 43 din 7 august 2003 privind limitarea timpului de munca pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 3 septembrie 2003 ( NB in vigoare anul 2016)

=================
ART. 7
Unitãţile de aviatie civilã trebuie sa se asigure ca personalul aeronautic civil navigant angajat beneficiazã de zile libere de orice sarcina de serviciu, care sunt anunţate şi planificate din timp, dupã cum urmeazã:
a) cel puţin 7 zile în fiecare luna calendaristicã, care pot include orice zile libere stabilite prin lege;

======================================
======================================
Concediul de odihna poate fi considerat ca fiind zi libera si inclus in cele 7 zile acordate in fiecare luna calendaristica ?

_________________
Preda
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 1590
Data de inscriere : 15/02/2011

https://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum