Acte necesare pentru efectuarea ITP - inspectiei tehnice periodice: