taromistii

Statutul personalului aeronautic civil din Romania

In jos

Statutul personalului aeronautic civil din Romania

Mesaj Scris de Admin la data de Joi 16 Ian - 13:13


PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE
privind Statutul personalului aeronautic civil din Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al personalului aeronautic civil din Romania, drepturile si obligatiile acestuia.
Art. 2. - Personalul aeronautic civil desfasoara activitati specifice avand drept scop asigurarea executarii operatiunilor aeriene civile in conditii de siguranta, in conformitate cu legislatia interna, reglementarile interne si internationale privind aviatia civila, precum si in conformitate cu standardele si practicile recomandate de organizatiile de aviatie civila, la care Romania este parte.
Art. 3. - (1) In sensul prezentei legi, prin personal aeronautic civil se intelege personalul angajat cu contract individual de munca pentru efectuarea unor activitati aeronautice civile sau a unor activitati conexe acestora.
(2) Constituie activitati aeronautice civile, in intelesul si numai cat priveste aplicarea prezentei legi: organizarea, pregatirea si executarea zborurilor cu aeronave civile, precum si a salturilor cu parasuta, dirijarea si controlul traficului aerian, informarea aeronautica si meteorologica a operatorilor aerieni, protectia tehnica a navigatiei aeriene, meteorologia aeronautica, telecomunicatiile aeronautice, repararea si intretinerea aeronavelor civile, deservirea aeroportuara, repararea si intretinerea mijloacelor tehnice aeroportuare, deservirea calatorilor la sol si in zbor, pregatirea si perfectionarea personalului aeronautic civil, precum si totalitatea celorlalte activitati care contribuie la siguranta si securitatea operatiunilor de zbor.

CAPITOLUL II
PERSONALUL AERONAUTIC CIVIL

Art. 4. - Personalul aeronautic civil cuprinde urmatoarele categorii:

 • personal aeronautic civil navigant;
 • personal aeronautic civil nenavigant.

Art. 5. - Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:
a) personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile : piloti, navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord, operatori radionaviganti;
b) personal insotitor de bord de la bordul aeronavelor civile, calificat pentru tipul si categoria respectiva de aeronava civila care, neparticipand la conducerea acestora, exercita la bord functii privind siguranta zborului, cat si servicii cu privire la pasageri;
c) personalul tehnic de la bordul aeronavelor civile, calificat pentru tipul sau categoria respectiva de aeronava civila, care, neparticipand la conducerea acestora, exercita la bord servicii cu privire la aparatura speciala a aeronavelor in zbor, activitati de control tehnic, la sol si in zbor, in vederea constatarii starii de navigabilitate, precum si activitati de verificare in zbor a functionarii echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene;
d) personal de inspectie operatiuni zbor;
e) personal parasutist.
Art. 6. - Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde:
a) personal operativ de dirijare si control al traficului aerian, avand urmatoarele atributii: dirijarea si controlul nemijlocit al zborurilor, cu sau fara radar; cooperarea cu organele aviatiei militare;
b) personal tehnic calificat, avand ca atributii: organizarea, urmarirea, controlul, executarea si atestarea lucrarilor de intretinere, reparatii si exploatare a aeronavelor civile, precum si a motoarelor, echipamentelor/instalatiilor de bord si a elicelor acestora;
c) personal operativ de protectia tehnica a navigatiei aeriene avand urmatoarele atributii: asigurarea functionarii, operarea din punct de vedere tehnic, intretinerea si repararea mijloacelor de navigatie aeriana aflate la sol si a celor necesare serviciilor de dirijare, control si informare aeronautica si meteorologica a zborurilor, precum si telecomunicatiilor aeronautice;
d) personal operativ de control si informare a traficului aerian, avand urmatoarele atributii: informarea in zbor a echipajelor asupra conditiilor de navigatie in spatiul aerian national sau asupra altor conditii; planificarea si evidenta misiunilor de zbor; cooperarea cu organele aviatiei militare;
e) personal operativ de meteorologie aeronautica avand urmatoarele atributii: asigurarea serviciilor de informare si protectie meteorologica aeronautica a traficului aerian si veghea meteorologica a spatiului aerian national;
f) personal operativ de telecomunicatii aeronautice avand urmatoarele atributii: asigurarea activitatilor de telecomunicatii aeronautice;
g) personal operativ de sol calificat, avand urmatoarele atributii: pregatirea si organizarea zborurilor; obtinerea si transmiterea de informatii care pot influenta desfasurarea ulterioara a zborului; organizarea, supravegherea, controlul si executarea activitatilor de handling aeroportuar; repararea si intretinerea mijloacelor si instalatiilor tehnice aeroportuare;
h) inspectori aeronautici;
i) personalul operativ avand atributii privind asigurarea securitatii aeronavelor atat la sol cat si in timpul zborului, precum si a altor obiective apartinand unitatilor din aviatia civila.

CAPITOLUL III
PREGATIREA PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL

Art. 7. - Personalul aeronautic civil va putea sa indeplineasca atributii functionale numai in conditiile efectuarii pregatirii de specialitate, examinarii si obtinerii calificarii corespunzatoare care va fi inscrisa in documentul nominal de calificare aeronautica de catre organismul abilitat conform legii sa emita un astfel de document.
Art. 8. - Pregatirea de specialitate teoretica si practica a personalului aeronautic civil se realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor aeronautice in vigoare.
Art.9. - Specialitatile, criteriile de selectionare, duratele de scolarizare si formele concrete de pregatire a personalului aeronautic civil se stabilesc in conformitate cu reglementarile aeronautice aplicabile, specifice fiecarei categorii profesionale, emise in conformitate cu procedurile, standardele si recomandarile organizatiilor internationale de aviatie civila la care Romania este parte.

CAPITOLUL IV
INDATORIRILE PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL

Art. 10. - Personalul aeronautic civil, pe timpul in care isi desfasoara activitatea in aceasta calitate, are urmatoarele indatoriri:

 1. sa posede temeinic cunostintele teoretice de specialitate si sa-si formeze deprinderile practice necesare asigurarii unui inalt grad de siguranta si calitate a actiunilor pe care trebuie sa le efectueze, in concordanta cu calificarea inscrisa in documentul nominal de calificare aeronautica detinut si, respectiv, cu sarcinile ce decurg din functia pe care o indeplineste;
 2. sa cunoasca si sa aplice in mod corect normele si instructiunile ce reglementeaza activitatea aeronautica civila pe care o desfasoara;
 3. sa cunoasca si sa respecte tehnologiile, procesele tehnologice si prescriptiile de calitate si siguranta a zborului stabilite pentru activitatea aeronautica civila pe care o desfasoara;
 4. sa respecte cu strictete normele de siguranta a zborului si securitate aeronautica;
 5. sa respecte normele de protectia muncii, PSI si sa actioneze pentru preintampinarea accidentelor de munca;
 6. sa se prezinte la examenele medicale periodice, conform reglementarilor in vigoare si sa raporteze pe cale ierarhica existenta oricarei stari de inaptitudine medicala;
 7. sa informeze conducatorii ierarhici in cazul constatarii unor nereguli in exploatarea la sol si in zbor a aeronavei, echipamentelor si instalatiilor aeroportuare sau a oricaror abateri de la regulile stabilite pentru buna desfasurare a activitatii aeronautice civile;
 8. sa contribuie, in limita competentelor acordate prin atributiile functionale, la imbunatatirea continua, cresterea eficientei si a calitatii procesului de instruire teoretica si practica pentru formarea personalului aeronautic civil;
 9. sa cunoasca, sa respecte si sa aplice la locul de munca regulile stabilite privind paza si securitatea aeronautica, de intrare in zonele cu acces limitat, conditionat sau interzis;
 10. sa poarte uniforma, echipamentul de lucru sau de protectie in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 11. sa respecte limitele de timp de munca si odihna stabilite prin reglementarile aplicabile in vigoare.

Art. 11. - Personalul aeronautic civil trebuie sa dovedeasca competenta si etica profesionala, ordine si disciplina in indeplinirea corecta si integrala a sarcinilor si indatoririlor de serviciu.

CAPITOLUL V
DREPTURILE PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL

Art. 12. - Locurile de munca in care isi desfasoara activitatea personalul aeronautic civil se incadreaza conform prevederilor legale in vigoare.
Art.13. - Personalul aeronautic civil beneficiaza de pensie de serviciu daca indeplineste urmatoarele conditii de pensionare:
a) personalul aeronautic civil navigant - a indeplinit varsta de 50 de ani
si a realizat o vechime de cel putin 25 de ani de activitate desfasurata in profesiile prevazute la art.5, in cazul barbatilor, si de 20 de ani, in cazul femeilor;
b) personalul aeronautic civil nenavigant - a indeplinit varsta de 55 de ani, in cazul barbatilor, si de 50 de ani in cazul femeilor, si a realizat o vechime de cel putin 25 ani de activitate desfasurata in profesiile prevazute la art.6.
Art. 14. - (1) Personalul aeronautic civil navigant care indeplineste conditiile prevazute la art. 13 beneficiaza, la implinirea varstei de pensionare prevazuta de lege, de pensie de serviciu in cuantum de 85% din media salariilor brute realizate in ultimele trei luni anterioare lunii in care are loc pensionarea.
(2) Personalul aeronautic civil nenavigant care indeplineste conditiile prevazute la art. 13 beneficiaza, la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege, de pensie de serviciu in cuantum de 75% din media salariilor brute realizate in ultimele trei luni anterioare lunii in care are loc pensionarea.
(3)
(4) Pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani de activitate desfasurata ca personal aeronautic civil, navigant sau nenavigant, se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din media salariilor brute realizate, prevazute la alin. (1) si (2), fara a se putea depasi procentul de 100%.
Art. 15. - (1) Pensia pentru limita de varsta din sistemul public, acordata personalului aeronautic civil, se stabileste considerandu-se indeplinite conditiile necesare deschiderii dreptului de pensie.
(2) La determinarea punctajului mediu anual se are in vedere stagiul complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie, prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(3) In cazul in care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decat cel al pensiei din sistemul public, se acorda cuantumul cel mai avantajos.
(4) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 16. - (1) La decesul titularului, urmasii beneficiaza de pensie de urmas, in conditiile prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(2) Pensia de urmas se calculeaza din pensia de serviciu a titularului aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile prezentei legi, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia stabilita sau cuvenita in sistemul public.
Art. 17. - (1) Nivelul si conditiile de salarizare, precum si alte drepturi specifice (concediu de odihna suplimentar, concediu de recuperare, timpul de munca si de odihna, alimentatie de protectie si intarire a organismului, drepturi de diurna, indemnizatie orara de zbor, conditii de cazare si transport, asigurari pentru accidente, imbolnavire si pierdere a licentei, asistenta medicala, uniforme, echipamente de lucru si de protectie gratuite, etc.) se stabilesc prin contractele colective sau individuale de munca, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, tinandu-se cont de forma de organizare a unitatii angajatoare si de modul de finantare.
(2) Personalul aeronautic civil poate beneficia pe langa salariul de baza, stabilit in functie de complexitatea activitatii desfasurate, risc si raspunderea personala, si de sporuri specifice activitatii de zbor sau la sol, datorate conditiilor de munca, pentru suprasolicitare nervoasa (stres), periculozitate, conditii grele sau vatamatoare, radiatii, folosirea castii radio, ecran, fidelitate, limba engleza si alte sporuri, stabilite prin acte normative sau negociate cu angajatorul prin contractul colectiv de munca.
Art. 18. - Personalul aeronautic civil va fi asigurat de drept de catre angajator pentru risc profesional si pentru cazurile de producere a unor accidente de munca urmate de deces, invaliditate permanenta sau temporara, spitalizare, precum si pentru cazurile de imbolnavire cu pierderea capacitatii de munca necesare desfasurarii activitatii aeronautice civile specifice pentru care detine documentul nominal de calificare. Conditiile de asigurare a personalului aeronautic civil sunt cele prevazute de lege si/sau prin contractele colective de munca.
Art. 19. - (1) In cazul pierderii capacitatii de munca necesare desfasurarii activitatilor aeronautice civile specifice ca urmare a unui accident de munca, produs din motive neimputabile personalului respectiv, urmat de invaliditate permanenta sau temporara, personalul aeronautic civil beneficiaza:
a) pe timpul recuperarii capacitatii de munca, de toate drepturile salariale cu caracter permanent pe care le avea la data pierderii capacitatii de munca, pana la stabilirea definitiva a situatiei sale, fara a se depasi insa durata de 2 ani;
b) de o compensatie baneasca neimpozabila acordata lunar, pana la pensionarea pentru limita de varsta, care sa acopere diferenta dintre venitul mediu lunar net indexat din ultimul an de activitate ca personal aeronautic civil si venitul net lunar obtinut ca urmare a imposibilitatii continuarii activitatii in calitate de personal aeronautic civil.
(2) Drepturile salariale cu caracter permanent si compensatia prevazute la alin. (1) se asigura de catre angajatorul la care personalul aeronautic civil isi desfasura activitatea cu contract de munca in momentul pierderii capacitatii de munca si, in cazul falimentului sau disparitiei angajatorului, din fondul de asigurari sociale.
(3) In cazul in care personalul aeronautic civil nu mai este apt din punct de vedere medical sa presteze activitatile aeronautice pentru care detine documentul nominal de calificare aeronautica, angajatorul ii va asigura un alt loc de munca, corespunzator pregatirii sale profesionale.
Art. 20. - (1) In scopul evitarii acumularii oboselii excesive si afectarii sigurantei zborului, limitele maxime de timpi de munca si limitele minime de timpi de odihna pentru personalul aeronautic civil navigant se stabilesc prin reglementari specifice emise de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si consultarea sindicatelor si asociatiilor profesionale pe ramura, angajatorii fiind obligati sa ia toate masurile pentru asigurarea respectarii acestor timpi.
(2) Personalul aeronautic civil navigant, precum si personalul aeronautic civil nenavigant prevazut la art. 6 lit. a), b) si d) beneficiaza de un concediu anual de recuperare, in cadrul concediului de odihna, de cel putin 10 - 12 zile calendaristice, stabilit prin contractul colectiv de munca.
Art.21. - Pilotul de transport aerian civil care a obtinut calitatea de pilot comandant isi pastreaza insemnele specifice uniformei de comandant, indiferent de functia indeplinita la bord pe un alt tip de avion.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

Art. 21. - Dovada activitatii de zbor pentru personalul aeronautic civil navigant se face prin carnetul de zbor. Forma si continutul carnetului de zbor se stabilesc prin reglementari specifice emise de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 22. - Este interzisa exercitarea oricarei forme de constrangere fizica sau psihica, a oricarei presiuni sau actiuni de intimidare impotriva personalului aeronautic civil, care ar putea afecta siguranta zborului sau care este de natura a-l impiedica in exercitarea profesiei.
Art. 23 - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Statutul personalului din aviatia civila a Republicii Socialiste Romania, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 413 din 5 decembrie 1979, publicat in Buletinul Oficial nr. 94 din 6 decembrie 1979.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din ......, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI,

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din ...., cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EXPUNERE DE MOTIVE

Regimul juridic al personalului aeronautic civil din Romania, drepturile si obligatiile acestuia sunt stabilite prin Statutul personalului din aviatia civila din Romania, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 413 din 5 decembrie 1979.
Dupa 1990, o mare parte din prevederile Statutului personalului din aviatia civila nu au mai putut fi aplicate datorita schimbarilor survenite, in primul rand, in cadrul legislativ intern. Astfel, Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicata, Decretul Lege nr. 125/1990 privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control si informare a traficului aerian civil, precum si Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sunt acte normative prin care se reglementeaza unele drepturi sau obligatii ale personalului aeronautic civil.
Specificul activitatilor aeronautice civile impune insa existenta unui act normativ care sa reglementeze in mod unitar statutul personalului aeronautic civil, tinand cont de conditiile concrete in care anumite activitati aeronautice se desfasoara in Romania, precum si de complexitatea si factorii de risc specifici acestor activitati.
Scopul noului statut este de a reglementa obligatiile si responsabilitatile personalului aeronautic civil navigant si nenavigant, precum si de a promova protectia drepturilor de care acesta a beneficiat in decursul timpului, ca o recunoastere a importantei, riscului si responsabilitatii profesiilor exercitate de aceasta categorie de personal.
Statutul se adreseaza exclusiv personalului angajat cu contract individual de munca pentru efectuarea unor activitati aeronautice civile sau a unor activitati conexe.
Pregatirea personalului aeronautic civil se face in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pornind de la reglementarile specifice si recomandarile organizatiilor internationale de aviatie civila la care Romania este parte, precum si de la reglementari specifice emise de Uniunea Europeana.
Obligatiile personalului aeronautic civil sunt cele specifice activitatii aeronautice, limitandu-se la cadrul strict profesional.
Capitolul referitor la drepturile personalului aeronautic civil, in special cele referitoare la varsta de pensionare, a fost elaborat avandu-se in vedere numeroasele studii medicale si socioprofesionale din care rezulta ca anumite profesii din aviatia civila, cum ar fi cele de pilot si controlor de trafic, se situeaza pe primele locuri in ceea ce priveste factorii de risc la imbolnavire.
In meseriile de pilot si controlor de trafic aerian nu se accepta eroarea, in orice moment pilotii, respectiv controlorii de trafic fiind responsabili de vietile pasagerilor din avioanele pilotate, respectiv, dirijate. Comunitatea aeronautica internationala a recunoscut cu multa vreme in urma caracterul excesiv de stresant al meseriilor de pilot si controlor de trafic aerian.
In ceea ce priveste personalul nenavigant tehnic, acesta isi desfasoara activitatea in general in spatii deschise, in prezenta unor campuri electromagnetice ridicate, nivelul de zgomot fiind deosebit de mare la pornirea motoarelor si a grupurilor auxiliare, ceea ce conduce la o degradare prematura a organismului.
Prin prezentul statut se doreste promovarea vechii politici in ceea ce priveste varsta de pensionare a personalului aeronautic civil, continuta in Legea nr. 3/1977, prin care se oferea posibilitatea ca dupa o vechime de 25 de ani in anumite activitati aeronautice si la implinirea varstei de 50 de ani (pentru personalul aeronautic navigant) sau de 55 de ani (cazul personalului aeronautic tehnic si controlorii de trafic) personalul aeronautic respectiv sa solicite pensionarea.
Sistemul de calcul al pensiei cuprins in statut sustine aplicarea in continuare a principiului diferentiat de calcul al pensiei stabilit prin Legea nr. 3/1977 si prin normele de aplicare si calcul al acesteia, valabile pana in anul 2001.
Varsta de pensionare a anumitor categorii de personal aeronautic civil, precum si asigurarea obligatorie in cazul pierderii capacitatii de munca fac obiectul recomandarilor asociatiilor profesionale internationale, cum ar fi Asociatia Internationala a Pilotilor de Linie si Federatia Internationala a Asociatiilor Controlorilor de Trafic, avandu-se in vedere ca acestea reprezinta elemente de echilibru in activitatea personalului aeronautic, cu repercusiuni importante asupra mentinerii si cresterii sigurantei si securitatii in aviatia civila.
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alaturatul proiect de lege pe care, in forma prezentata, il supunem adoptarii de catre Parlamentul Romaniei.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
Miron Tudor MITREA

_________________
Preda
avatar
Admin
Admin

Mesaje : 1541
Data de inscriere : 15/02/2011

http://taromistii.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: Statutul personalului aeronautic civil din Romania

Mesaj Scris de SPEEDY G. la data de Joi 16 Ian - 13:47

Statutul lui Mitrea este o vechitura, aparut anterior Legii 223. Este de fapt mult mai avantajos fata de Legea 223 care e cu mult mai restrictiva.

SPEEDY G.

Mesaje : 127
Data de inscriere : 01/05/2011

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum